ZAKOŃCZONY 2 ETAP ZBIÓRKI NA DOM CHŁOPAKÓW. BÓG NAM PRZYSŁAŁ NAJWSPANIALSZYCH DARCZYŃCÓW NA ŚWIECIE!!!!

KOCHANI DOBROCZYŃCY. KOLEJNY ETAP ZBIÓRKI ZAKOŃCZONY DZIĘKI WASZYM WSPANIAŁOMYŚLNYM SERCOM.  KIEDY SIĘ WCHODZI DO NOWEGO DOMU – CHOĆ JESZCZE NIE JEST SKOŃCZONY – WSZĘDZIE TU PACHNIE WASZĄ DOBROCIĄ!!!!!!! D Z I Ę K U J E M Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B A R D Z O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!