UDAŁO SIĘ!!! MAMY NAJWSPANIALSZYCH POD SŁOŃCEM DOBROCZYŃCÓW!!!

❤️ BUDOWĘ DOMU WSPARŁO OK. 8.500 OSÓB ZNANYCH NAM Z IMIENIA I NAZWISKA I BARDZO DUŻO ANONIMOWYCH OSÓB SPOTKANYCH NA KWESTACH POD KOŚCIOŁAMI

❤️ BYŁYŚMY NA OK. 80 KWESTACH W POLSCE I ZA GRANICĄ ZBIERAJĄC NA NOWY DOM CHŁOPAKÓW

❤️ POKONAŁYŚMY RAZEM 55 TYŚ. KM JEŻDŻĄC NA KWESTY

❤️ WIELKOŚĆ WPŁAT, Z JAKICH POWSTAŁ DOM TO DAROWIZNY W WYSOKOŚCI M.IN. 1 ZŁ, 10 ZŁ, 100 ZŁ, 1.000 ZŁ, 25.000 ZŁ, 50.000 ZŁ

❤️ NAJWIĘKSZA WPŁATA JEDNORAZOWA OD MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE CHCE POZOSTAĆ ANONIMOWE: 200.000 ZŁ

❤️ DOM POWSTAŁ W 22 MIESIĄCE

❤️ AKCJĘ WSPARŁO LUB O NIEJ WSPOMNIAŁO 8 STACJI TELEWIZYJNYCH, 6 STACJI RADIOWYCH, PONAD 20 PORTALI INTERNETOWYCH, CZASOPISMA I GAZETY

❤️ PIERWSZY MILION ZBIERAŁYŚMY 2 LATA, KOLEJNE 4 MILIONY W 12 MIESIĘCY, II ETAP ZBIÓRKI 1.400.000 ZŁ W 5 MIESIĘCY, III ETAP 400.000 ZŁ W 40 DNI

❤️ NASI NIEDOSKONALI CHŁOPCY MAJĄ DOM, KTÓRY ZOSTAŁ ZBUDOWANY PONAD PODZIAŁAMI PRZEZ KATOLIKÓW, PROTESTANTÓW, PRAWOSŁAWNYCH, NIEWIERZĄCYCH, „WYZNAWCÓW” RÓŻNYCH PARTII POLITYCZNYCH, PRZY WSPARCIU PRZERÓŻNYCH POGLĄDOWO MEDIÓW.

TEN DOM TO HOJNA ODPOWIEDŹ BOGA NA ZAUFANIE JEMU! PRZYSŁAŁ NAM NAJKOCHAŃSZYCH DOBROCZYŃCÓW ŚWIATA!!!!! ❤️?❤️?❤️?❤️
D Z I Ę K U J E M Y ! ! ! ! ! ! ! !