POMIESZCZENIA DO REHABILITACJI, KLAPY ODDYMIAJĄCE I HYDRANTY

Z radością dzielimy się wieściami z budowy. Na poddaszu domu powstają pomieszczenia do rehabilitacji Chłopców. Są też zamontowane klapy oddymiające na wszystkich 3 klatkach schodowych. Są również  zamontowane hydranty wewnętrzne w domu. I za to WSZYSTKO DZIĘKUJEMY WAM NASI WSPANIALI DOBROCZYŃCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!