JAK ZOSTAŁA ZAKOPANA NASZA OCZYSZCZALNIA… :)

Chcemy Wam Kochani Dobroczyńcy zrelacjonować, jak został zakopany nasz Titanic czyli oczyszczalnia.
Ponieważ nasza wieś Broniszewice nie jest skanalizowana do kosztów budowy musiałyśmy dodać koszty własnej oczyszczalni. A ponieważ Dom jest duży i Mieszkańców sporo nie były to małe koszty. Dziękujemy Wam, że Dom Chłopaków ma dobrą oczyszczalnię i może spokojnie funkcjonować. 🙂 🙂 🙂